Shop Råa stenar Rökkvarts spets

Rökkvarts spets

Produktkod: RS019
Rökkvarts är en av de mest effektiva jordande och förankrande stenarna, samtidigt som den höjer vibrationerna under meditation. Den hjälper kraftigt till att motverka stress och lindrar rädsla, lyfter depression och för med sig emotionellt lugn. Den hjälper dig att accepter besvärliga perioder med upphöjt lugn samt stärker din beslutsamhet. Rökkvartsen är en mycket kraftfull metafysisk sten som har en hög energi nivå. Den absorberar och förvandlar negativ energi till positiv. Hjälper dig att skyddas mot negativa energier, energitjuvar och illasinnade personer. Andligt uppvaknande och underlättar kontakt med andra sfärer.
I lager
10,00 €