Shop Tumlade stenar Azurit-malakit

Azurit-malakit

Produktkod: TS104
Azurit och malakit tillsammans väcker insikter i hjärtat och stödjer förändring. Den vill driva bort arrogans, inbilskhet och fåfänga för att ge plats åt närvaro, mod och insikter. Azurit-malakiten ger dig energi och styrka att lyssna och få kontakt med din andliga vägvisare. Azurit väcker psykiska förmågor och hjälper dig att känna igen intuition och andlig vägledning. Främjar logik med kärlek och främjar medkänsla för sig själv och andra. Uppmuntrar kommunikation från hjärta och ökar medvetenheten om andlig kommunikation, löser energiblockeringar. Malakit är en extremt kraftfull sten, som av vissa sägs vara en av de viktigaste helande stenarna. Malakit kallas för "transformationsstenen" och används för djup energirengöring. Hjälper dig att släppa taget om saker som inte gynnar dig längre.
I lager
9,00 €