Shop Tumlade stenar Holly blue agat

Holly blue agat

Produktkod: TS085
Holly blue agat lär vibrera på en högre frekvens än andra agater och sägs skapa balans med höga spirituella energier. De lär öppna upp tredje ögat och aktivera delar av hjärnan som stärker det inre seendet och förmågan att se det som finns bortom den fysiska världen. Denna sten lär vara magisk för den som arbetar spirituellt och för dig som arbetar med klienter och patienter. Att meditera med holly blue agat sägs bringa en känsla av att allt kommer lösa sig och där den även sägs öppna upp kommunikation med andra existenser.
Läs mera
I lager
6,00 €

Produktbeskrivning

Holly blue agat är en lavendelblålila skönhet och lär vara en av de mest åtråvärda kalcedonerna. Mineralet hittades ursprungligen i bergen runt Sweet Home i Oregon men blev oåtkomligt för allmänheten när ett stort företag köpte upp markerna och förbjöd utomstående från att komma in i området. Detta har gjort tillgången begränsad och kan vara en av orsakerna till att marknadspriserna ökade så kraftigt.

Holly Blue Agat sägs vidga medvetandet så att man kan uppfatta ett kosmiskt medvetande. De lär också skänka lugn och sägs ge en känsla av att allt löser sig och har sin tid.