Healing är grunden för det andliga uppvaknandet. Att fokusera på vårt inre helande är det som gör att vi kan frigöra energin som inte längre tjänar oss och skapar utrymme för verklig expansion. När vi läker och släpper dessa täta energier kan vi stiga upp till högre medvetandetillstånd.
Mina erfarenheter har visat mig att det första steget till helande resan är att ta ansvar för de val vi har gjort i våra liv och att vara villig att titta på dessa val med ett öppet hjärta utan att döma. Vi måste kunna se på oss själva ärligt och förstå att resan framåt kan vara svår ibland. Det är inte alltid lätt att titta på dessa delar av oss själva (och ofta är det väldigt obehagligt) men när vi börjar titta på dem börjar vi reda ut de lager som gör att vi verkligen kan se vad som har varit håller oss tillbaka. Vi börjar känna igen våra mönster och trossystem som inte längre tjänar oss. Genom att föra in dessa saker till vår medvetenhet kan vi se om de tjänar vårt högsta goda eller inte. Om inte, kan vi arbeta på att börja läka dem.

Healing frigör energierna i kroppen så att energiflödet kan strömma fritt, som i sin tur gör att du får ett ökat välbefinnande. När du får healing så kommer du ner till ett djupt avslappnat tillstånd, som gör att du släpper spänningar i kroppen. När spänningarna släpper så frigör du utrymme för ny ren energi som hjälper till med självläkningen.  Healing kan hjälpa till att läka både på det fysiska, psykiska, mentala och andliga nivåerna. 

Hur går en behandling till?
En behandling tar ca en timme och klienten ligger påklädd under en filt på en behandlingsbänk. Behandlingen går till så att jag lägger mina händer på olika punkter, på eller strax ovanför klientens kropp, spontant efter klientens behov. Jag använder mig också av kristaller, eteriska oljor samt olika instrument (shaman trumma, vindspel, klangskål)

Healingenergin kan för vissa personer kännas varm eller kall, det kan även kännas magnetiskt eller elektriskt.  Alla upplever en healingbehandling olika, samma person kan dessutom uppleva behandlingen olika från gång till gång. Vi får precis det vi behöver när vi får healing. Healing arbetar inte bara med symtomen, utan även med orsaken till att de uppstått.

 

Pris: 95€