Multidimensionell Shamansk Healing

 

Mina sessioner erbjuder extremt kraftfull energisk rensning och healing med hjälp av multidimensionell healing och shamanistiska metoder för att rensa ditt energifält från implantat, krokar, miasma (oläkt förfäderssmärta + trauma), blodlinjeförbannelser, svart magi, trollformler, syntetiskt falskt ljus, mörka attacker och blockeringar samtidigt som ditt DNA aktiveras . Dessa sessioner är gudomligt ledda och är designade för att stödja dig i nuet med vad ditt högre jag och dina guider än styr oss att rensa, läka och aktivera tillsammans.

 

Lås upp din fulla potential och ta bort livets energiska blockeringar med min unika shamanistiska helande resa.

 

I  en healingsession ingår:

Energetisk rengöring

Är du trött på att känna dig tyngd av osynliga krafter?

Mtt inuitiva arbetsätt och helande tekniker renar ditt energifält, låter ditt inre ljus skina igen. Den energetiska rengöringen tar bort implantat, svart magi, förbannelser, miasma, AI, trauma samt mycket mer.

 

Förfäders Healing

Befria dig själv från ärvda bördor och förfäders mönster som hindrar din andliga tillväxt. Genom fokuserad healing förnyar vi din andliga härstamning och ger dig nyfunnen frihet

Gudomliga nedladdningar och uppgraderingar

Upplev holistiska transformationer när du får andliga nedladdningar och uppgraderingar. Dessa lyser upp din väg, väcker dolda talanger och fördjupar din kosmiska anslutning.

 

Soul and Power Retrieval

Trauma kan splittra din själ, vilket gör att du känner dig ofullständig. Vi reser in i fler dimensionella världar för att återhämta och åter-integrera förlorade aspekter av din själ, vilket ökar din andliga styrka.

 

Healing av vårt inre barn

Återanslut med din ungdomliga essens för att läka tidigare sår och återta dina medfödda glädje och oskuldsfullhet.


Investering: 165€

 

 

Wombhealing ( Livmoder healing)

Min livmoder-läkningssession är designad för kvinnor som är redo att börja jobba med sig själv på djupet genom att rensa ut oorganiska energier från sin livmoder från alla tidslinjer för att kunna låsa upp överflöd, kreativitet, manifestationskraft och livmoderns visdom.

Att hela livmodern är en vital del när det gäller att återta din feminina kraft och själsgåvor eftersom det tillåter dig bli magnetisk för ditt hjärtas djupaste önskningar och för att föda dina skapelser. När vi läker våra livmoder, höjer vi oss på extraordinära sätt och ansluter till delar av oss som har varit osedda och är redo att komma ur gömstället.

Kvinnans livskraft och kreativitet kommer mycket från livmodern och bäckenet. Healingen hjälper dig att återknyta kontakten med din kvinnlighet och påminna dig om att din sexualitet och din kropp är helig. Avsikten är att stärka ditt egenvärde, din självrespekt och kärleken till dig själv.

Vad innehåller en livmoder healing:

-Flerdimensionell rensning av livmodern (avlägsnande av sexuella trauman, eteriska implantat, krokar, svart magi, förfluten/nuvarande tidslinjeläkning, överflödsblockering, reptilgenetik, blodlinje/förfäders livmoderrensning) för att skapa utrymme för din livmoders visdom att bryta igenom och hålla dina skapelser.

-Upplevelse av en hemkomst till din livmoder - fördjupning av din kontakt med henne och aktivering av uråldriga sofianska livmoderkoder i DNA:t som stöder din gudomliga feminina förkroppsligandeprocess.

-Djupare anslutning till din feminina energi, kreativitet och magi

-Du får ta emot Grail Queen medicin från t.ex White Buffalo Calf Woman, Joan of Arc, Solar Christ Mary ,Cleopatra mfl  som skapar mirakel i ditt liv och kopplar dig till din egen medicin som du bär inom dig.

Wombhealing kan hjälpa dig att:

  • återfå din feminina kraft – skaparkraften
  • få hjälp med blockeringar på alla nivåer: fysiskt, själsligt och mentalt
  • öppna upp för läkning och förståelse
  • hitta en ny mening med livet
  • få vägledning och finna en ny riktning
  • frigöra gammal smärta och ge utrymme för ny kraft och energi

Symptom på att du har tappat kraft kan vara: stress, ångest, depression, missbruk, värk, känslomässig blockering, utanförskap och en känsla av tomhet eller vilsenhet.
En healing session hjälper dig att se på ditt liv med nya ögon, att kunna göra bestående förändringar och att våga ta de första stegen mot ett mer balanserat och helt liv. Allt som behövs är ett öppet sinne och en önskan om förändring.

Investering: 165€

5 månaders 1:1 Flerdimensionell shamansk healingresa

Detta är din heliga inbjudan att ta del av en livsförändrande 5-månaders resa av självupptäckt och helande genom de kraftfulla teknikerna från flerdimensionell Shamansk Healing. Skräddarsytt efter dina unika behov fokuserar detta program på att anpassa dig till din själs frekvens och vägleda dig mot djupgående personlig transformation.

 

Denna upplevelse fokuserar på att lokalisera och ta bort energier som håller dig tillbaka, vilket ger dig möjlighet att resonera med din själs unika frekvens. Genom denna process får du tillgång till högre visdom och självvägledning.

 

Det heliga arbetet som vi kommer att göra tillsammans kallas fältarbete som är i linje med den levande Kristi Sophia Logos Blueprint

Denna helande resa går otroligt djupt och är till för dig om du är en uppvaknande kvinna redo för ett stort skifte eller förvandling i ditt liv.

 

Vad ingår i de 5 sessionerna?

Energimässig rengöring: Borttagning av implantat, förbannelser, hexes, AI-gränssnittssystem, miasma, trauma och mer.
Sofiansk livmoder Healing: Fokusera på att läka sexuella trauman, rensa förfäders sår och ta bort överflödsblockeringar för att låsa upp din kreativa kraft.
Aktivering av din ljuskropp: Ta emot nedladdningar, uppgraderingar, ritningar, nycklar och koder redo för aktivering i din ljuskropp.
DNA Förfäder Healing: Anslut till din blodlinje för djupgående läkning och anpassning.
Kontinuerlig support: Du får ta del av trygg, autentisk vägledning och mentorskap under hela din resa.


Varför välja den här resan?

-Utforska djupet av din själ i en säker behållare.
-Upptäck ny tydlighet, självförtroende och vision.
-Vakna till din sanna kraft och syfte.


-Din förvandling väntar på dig-

Detta är inte bara ett program; det är en möjlighet att förändra hur du ser på världen. Låt denna flerdimensionella resa vara katalysatorn för att komma ihåg vem du verkligen är.

Investering: 999€

Möjlighet till delbetalning finns

 

Ta kontakt och boka ett kostnadsfritt samtal där vi tillsammans kan diskutera och se om detta kunde vara någonting för dig. Samtalet binder dig inte till ett köp utan är till för att du skall få mera information och sedan kunna känna in vad som känns rätt för dig.

 

REKOMMENDATIONER


" Shamansk healing innebär livsavgörande, positiva förändringar. Att komma till Marika är som att bli omsluten av en varm och kärleksfull energi. Alla sinnen tas med i behandlingen - som är avkopplande men ändå kraftfull och högfrekvent märkbar i varje cell i kroppen. Efter behandlingen kände jag mig trött, men redan efter några dagar upplevde jag en stabilitet och inre trygghet som jag inte upplevt förut. Det kändes verkligen som något söndrigt hade blivit helt i mitt inre. Det är en otrolig inre resa som jag verkligen kan rekommendera alla och envar som önskar hela sig själv och utvecklas på ett personligt plan."
- J.A -


"My first session with Marika was an hour that supported me in my life more than words can describe... In a way I wish I had found her sooner, but I trust the timing and I am grateful to have had the opportunity to experience her work now and excited to see how the effects of the treatment will unfold. 

Marika both confirmed and shared much information to me which makes so much sense-and the aha moments continue to unravel layer by layer. Marika is gentle, yet powerful in her energy and creates an extremely safe space.

I am particular and very selective with who I trust in the realm of energy work and Marika walks the talk in every way and upholds high standards of embodying the true shamanic way.

The way she shares her medicine to the world is rare to be seen and she clearly has much experience on a soul level to hold this energy through to this life. She is loving, safe and extremely skilled within her field of work"

-A.W-